تمدید مهلت ارسال مقاله به پنجمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی

مهلت ارسال مقاله به پنجمين كنفرانس بين المللي وب پژوهي تا ٣٠ بهمن تمديد گرديد.

17 بهمن 1397 - 10:50

تایید پنجمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی توسط IEEE

پنجمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی پس از ارزیابی توسط IEEE بخش ایران مورد تایید قرار گرفت

17 بهمن 1397 - 10:37

کنفرانس ها