رویداد یک روزه skill up در حوزه هوش مصنوعی و یادگیری ماشین

با همکاری Quera collage و انجمن علمی دانشکده کامپیوتر دانشگاه شریف

21 مهر 1398 - 09:39

کنفرانس ها

رویدادها

سیناپرس