چهارمین دوره چالش پیش‌بینی بازار سهام: مسابقات هوش مصنوعی امیرکبیر

چهارمین دوره چالش پیش‌بینی بازار سهام: مسابقات هوش مصنوعی امیرکبیر

04 بهمن 1401 - 10:26

رتبه نخست نوآوری دانشگاه های ایران در سال 2022: برای سومین سال پیاپی

دانشگاه علم و فرهنگ؛ رتبه نخست نوآوری دانشگاه های ایران در سال 2022 بر اساس رتبه بندی سایمگو

03 بهمن 1401 - 22:35