دانشجویان برتر ورودی 97 رشته مهندسی کامپیوتر معرفی شدند

دانشجویان برتر ورودی 97 رشته مهندسی کامپیوتر معرفی شدند

24 آذر 1400 - 10:32

گزارش تصويري از سمينار آشنایی با دوره های شبکه و بازار کار آن در ایران

گزارش تصويري از سمينار آشنایی با دوره های شبکه و بازار کار آن در ایران

24 آذر 1400 - 09:35

کنفرانس ها

رویدادها

سیناپرس