دهمین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش

فراخوان مقاله برای دهمین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش

28 مرداد 1398 - 15:44

اولین کنفرانس ملی انفورماتیک ایران

برگزاری اولین کنفرانس ملی انفورماتیک ایران

22 مرداد 1398 - 20:58

کنفرانس ها

رویدادها

سیناپرس