پنجمين دوره كنفرانس بین‌المللی اينترنت اشيا و كاربردها

پنجمين دوره كنفرانس بین‌المللی اينترنت اشيا و كاربردها

28 دی 1399 - 09:35

دانشجویان برتر ورودی 96 رشته مهندسی کامپیوتر معرفی شدند

دانشجویان برتر ورودی 96 رشته مهندسی کامپیوتر معرفی شدند

15 دی 1399 - 15:39

کنفرانس ها

رویدادها

سیناپرس