دوازدهمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

دوازدهمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

29 شهریور 1400 - 08:36

اولین دوره کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر - گرایش علوم داده در دانشگاه علم و فرهنگ

اولین دوره کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر - گرایش علوم داده در دانشگاه علم و فرهنگ

31 مرداد 1400 - 18:49

کنفرانس ها

رویدادها

سیناپرس