کتاب "Advances in Learning Automata and Intelligent Optimization" توسط انتشارات بین‌المللی اسپرینگر (Springer) منتشر شد.

کتاب "Advances in Learning Automata and Intelligent Optimization" توسط انتشارات بین‌المللی اسپرینگر (Springer) منتشر شد.

05 مرداد 1400 - 14:16

چهارمین کنفرانس ملی فناوریهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر

چهارمین کنفرانس ملی فناوریهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر

28 تیر 1400 - 09:34

کنفرانس ها

رویدادها

سیناپرس