دوازدهمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین‌المللی بینایی ماشین و پردازش تصویر ایران (MVIP2022)

دوازدهمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین‌المللی بینایی ماشین و پردازش تصویر ایران (MVIP2022)

24 خرداد 1400 - 21:11

هجدهمین كنفرانس بين ‌المللي انجمن رمز ايران

هجدهمین كنفرانس بين ‌المللي انجمن رمز ايران از 10 تا 11 شهریور 1400 در دانشگاه اصفهان برگزار خواهد شد.

19 خرداد 1400 - 12:10

کنفرانس ها

رویدادها

سیناپرس