چهارمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی توسط IEEE مورد تایید قرار گرفت

پس از برگزاری سه دوره موفق کنفرانس بین المللی وب پژوهی، چهارمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی مورد تایید IEEE قرار گرفت.

11 آذر 1396 - 16:03
29 آبان 1396 - 12:49