عضو هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر در میان دانشمندان ۲ درصد برتر سال 2022

عضو هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر در میان دانشمندان ۲ درصد برتر سال 2022

30 مهر 1401 - 22:56

بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی کامپیوتر انجمن کامپیوتر ایران

بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی کامپیوتر انجمن کامپیوتر ایران

30 مهر 1401 - 16:07