ثبت مشخصات پروژه مقطع کارشناسی نیمسال تحصیلی دوم 1400-1399

ثبت مشخصات پروژه مقطع کارشناسی نیمسال تحصیلی دوم 1400-1399

01 اردیبهشت 1400 - 10:44

هفدهمين كنفرانس بين ‌المللي انجمن رمز ايران

هفدهمين كنفرانس بين ‌المللي انجمن رمز ايران در بازه 10 تا 11 شهریور 1400 در دانشگاه اصفهان برگزار خواهد شد.

21 فروردین 1400 - 10:27

کنفرانس ها

رویدادها

سیناپرس