ثبت مشخصات پروژه مقطع کارشناسی نیمسال تحصیلی دوم 1401-1402

ثبت مشخصات پروژه مقطع کارشناسی نیمسال تحصیلی دوم 1401-1402

قابل توجه دانشجويان مقطع کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) که در نیمسال تحصیلی جاری (دوم 1401-1402) «پروژه» یا «تمدید پروژه» را اخذ نموده اند.

با توجه به اطلاع رسانی قبلی در مورد آماده سازی تعریف پروژه با هماهنگی نظر استاد راهنما، لطفا تا پایان روز 17 فروردین 1402 نسبت به ثبت مشخصات پروژه خود از طریق لینک زیر اقدام نمایید.

http://form.usc.ac.ir/form/view.php?id=59369