چارت درسی کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی- نرم افزار

 

چارت درسی کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی- نرم افزار (ورودی ماقبل 1400)

دروس عمومی
ردیف نام درس تعداد واحد پیش نیاز هم نیاز
1 اندیشه اسلامی 2 2 - -
2 تاریخ تحلیلی صدر اسلام 2 - -
3 انقلاب اسلامی ایران 2 - -
4 تفسیر موضوعی قرآن 2 - -
5 تربیت بدنی 2 1 - -
جمع واحد 9
دروس پایه
6 آمار و احتمال مهندسی 2 - -
7 ریاضی مهندسی 2 8 -
8 معادلات دیفرانسیل 2 - -
9 ریاضی گسسته 2 - -
جمع واحد 8
دروس اصلی
10 زبان ماشین و اسمبلی 2 - -
11 زبان تخصصی نرم افزار 3 - -
12 طراحی الگوریتمها 3 - -
13 شیوه ارائه مطالب علمی و فنی 2 - -
14 برنامه سازی سیستم 3 10 -
15 مهندسی نرم افزار 3 - -
16 آزمایشگاه مهندسی نرم افزار 1 - 15
17 معماری کامپیوتر 2 10 -
18 آزمایشگاه معماری کامپیوتر 1 - 17
جمع واحد 20
دروس تخصصی اجباری
19 هوش مصنوعی 3 12 -
20 شبیه سازی کامپیوتری 3 15 -
21 گرافیک کامپیوتری 1 3 - -
22 مهندسی اینترنت 3 - -
23 مباحث ویژه 3 بعد از ترم دوم -
24 پروژه نرم افزار 3 - -
25 کارآموزی 3 - -
جمع واحد 21
دروس تخصصی اختیاری
26 سیستم عامل شبکه 2 - -
27 کارگاه سیستم عامل شبکه 2 - 26
28 نصب و راه اندازی شبکه 2 - 26
29 طراحی صفحات وب 3 22 -
30 سیستم های خبره 3 19 -
31 محیط های چندرسانه ای 3 - -
32 طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه نویسی 3 12-14 -
33 گرافیک کامپیوتری 2 3 21 -
34 ایجاد بانک های اطلاعاتی 3 - -
35 طراحی سیستم های شی گرا 3 - -
36 اصول برنامه نویسی توصیفی 3 32 -
37 برنامه نویسی همروند 3 32 -
جمع واحد 12
جمع کل 70

توضیحات: کلیه دانشجویان موظف به گذراندن 12 واحد از دروس اختیاری می باشند.

چارت درسی كارشناسی ناپيوسته مهندسی تکنولوژی- نرم افزار