برنامه پیشنهادی ترمی رشته کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر - گرایش علوم داده

ترم اول:

 1. تحلیل داده کاربردی- 3 واحد
 2. ریاضیات علوم داده- 3 واحد
 3. الگوریتم های پیشرفته- 3 واحد

ترم  دوم:

 1. سمینار- 2 واحد
 2. یادگیری ماشین- 3 واحد

و 6 واحد از دروس

 • شبکه عصبی- 3 واحد
 • پردازش زبان طبیعی- 3 واحد
 • پایگاه داده پیشرفته- 3 واحد

ترم سوم:

    6 واحد از دروس

 • مدل های گرافی احتمالاتی- 3 واحد
 • یادگیری ژرف- 3 واحد
 • سریهای زمانی- 3 واحد
 • گراف کاوی- 3 واحد

     و دفاع پروپوزال

ترم چهارم:

 •     پایان نامه

***توجه: برنامه ترمی ممکن است در هر ترم با توجه به تخصص اساتید مدعوی که با گروه همکاری می‌کنند با تغییرات جزئی طبق سر فصل ارائه شود.

دانلود برنامه