آیین‌نامه‌ها و فرم‌های گروه کامپیوتر

آیین‌نامه‌ها و فرم‌های گروه کامپیوتر

فرم گزارش پیشرفت دانشجویان کارشناسی ارشد

این فرم پس از تکمیل (تایپ) توسط دانشجو و با تایید استاد راهنما و امضای وی، باید در موعد مقرر به مدیر گروه تحویل داده شود

فرم تحويل مستندات پروژه

اين فرم پس از پايان پروژه توسط استاد راهنما امضاء شده و همراه با CD پايان نامه به گروه تحويل داده مي شود.

فرمت و دستورالعمل نگارش گزارش كارآموزي ويژه دانشجويان كارشناسي پيوسته و ناپيوسته

فرمت و دستورالعمل نگارش پايان نامه كارشناسي، ويژه دانشجويان پيوسته و ناپيوسته