Cardinal Theme

آیین‌نامه‌ها و فرم‌های گروه کامپیوتر

آیین‌نامه‌ها و فرم‌های گروه کامپیوتر

اين فرم پس از پايان پروژه توسط استاد راهنما امضاء شده و همراه با CD پايان نامه به گروه تحويل داده مي شود.

فرمت و دستورالعمل نگارش گزارش كارآموزي ويژه دانشجويان كارشناسي پيوسته و ناپيوسته

فرمت و دستورالعمل نگارش پايان نامه كارشناسي، ويژه دانشجويان پيوسته و ناپيوسته