آزمایشگاه های گروه مهندسی کامپیوتر

آزمایشگاه های گروه مهندسی کامپیوتر

آزمایشگاه های گروه مهندسی کامپیوتر در رشته مهندسی کامپیوتر به شرح زیر است:

 • آزمايشگاه پايگاه داده
 • آزمايشگاه ريزپردازنده
 • آزمايشگاه سيستم هاي عامل
 • آزمايشگاه شبكه هاي كامپيوتري
 • آزمايشگاه مدار منطقي
 • آزمايشگاه مدارهاي الكتريكي و الكترونيكي
 • آزمايشگاه معماري كامپيوتر
 • آزمايشگاه مهندسي نرم افزار
 • كارگاه برق
 • كارگاه كامپيوتر
 • كارگاه مباني كامپيوتر و برنامه سازي
 • كارگاه برنامه نويسي پيشرفته
 • كارگاه ساخت ربات

آزمایشگاه های گروه مهندسی کامپیوتر در رشته مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر به شرح زیر است:

 • آزمايشگاه معماري كامپيوتر
 • آزمايشگاه مهندسي نرم افزار
 • كارگاه سيستم عامل شبكه
 • نصب و راه اندازي شبكه
 • آزمایشگاه مهندسی نرم افزار

از سال 1400 با ورود رشته مهندسی حرفه ای کامپیوتر نرم افزار، آزمایشگاه ها در مقطع کارشناسی ناپیوسته به شرح زیر است:

 • آزمايشگاه مهندسي نرم افزار
 • آزمایشگاه زبانهای برنامه نویسی
 • آزمایشگاه طراحی واسط کاربری
 • آزمایشگاه هوش مصنوعی
 • آزمایشگاه پایگاه داده 2
 • کارگاه سیستم عامل
 • آزمایشگاه گرافیک کامپیوتری و متحرک سازی