اساتید مدعو

اساتید مدعو گروه مهندسی کامپیوتر

حميدرضا صادق محمدي (دانشیار)

دروس: سیگنالها و سیستمها
زمینه تخصصی:
ایمیل:

فاطمه عظيم زاده (استادیار)

دروس: مبانی بازیابی اطلاعات
زمینه تخصصی:
ایمیل:

سيده زينب طاهري تاري (استادیار)

دروس: ریاضیات گسسته
زمینه تخصصی:
ایمیل:

آزاده منتظري (استادیار)

دروس: آمار و احتمال مهندسی، پردازش تصویر کاربردی
زمینه تخصصی:
ایمیل:

جواد محمدزاده (استادیار)

دروس: طراحی الگوریتم، سیستم عامل، مهندسی نرم افزار پیشرفته
زمینه تخصصی:
ایمیل:

نسیم مسیب (استادیار)

دروس: جبرخطی کاربردی
زمینه تخصصی:
ایمیل:

رامين مولاناپور (استادیار)

دروس: محیطهای چندرسانه ای، مهندسی نرم افزار
زمینه تخصصی:
ایمیل:

مریم طایفه محمودی (استادیار)

دروس: هوش مصنوعی
زمینه تخصصی:
ایمیل:

مريم عادل خواه (استادیار)

دروس: گرافیک کامپیوتری
زمینه تخصصی:
ایمیل: 

فاطمه شريفي زاده (استادیار)

دروس: طراحی الگوریتم
زمینه تخصصی:
ایمیل:

علی محمد صغیری (استادیار)

دروس: مبانی اینترنت اشیا
زمینه تخصصی:
ایمیل:

مهسا اسماعیلی (استادیار)

دروس: مبانی داده کاوی
زمینه تخصصی:
ایمیل:


محمد اميري بيرونده (استادیار)

دروس: مدارهای الکتریکی
زمینه تخصصی:
ایمیل:

کعبه یعقوبی (استادیار)

دروس: شبکه های کامپیوتری، مهندسی اینترنت
زمینه تخصصی:
ایمیل:

عطیه خانجانی (استادیار)

دروس: زبان تخصصی، مهندسی نرم افزار، شیوه ارائه
زمینه تخصصی:
ایمیل:

هادي خادمي

دروس: ساختمان داده، مبانی برنامه نویسی
زمینه تخصصی:
ایمیل:

پوريا خان زادي

دروس: آزمون نرم افزار، معماری کامپیوتر، آزمایشگاه مدارمنطقی، آزمایشگاه شبکه
زمینه تخصصی:
ایمیل:

غلامرضا حسني

دروس: نصب و راه اندازی شبکه، مهندسی اینترنت، آزمایشگاه شبکه
زمینه تخصصی:
ایمیل:

مريم كمرزرين

دروس: ریزپردازنده، طراحی سیستمهای دیجیتال، آزمایشگاه معماری کامپیوتر، آزمایشگاه ریزپردازنده
زمینه تخصصی:
ایمیل:

افشين صندوقدار

دروس: پیاده سازی پایگاه داده، ایجاد بانکهای اطلاعاتی، برنامه سازی پیشرفته
زمینه تخصصی:
ایمیل:

سارا احمدي (استادیار)

دروس: آمار و احتمالات مهندسی، ریاضی مهندسی، جبرخطی کاربردی
زمینه تخصصی:
ایمیل:

سید امیر هادی مینوفام

دروس: سیستمهای چندرسانه ای، مبانی پویا نمایی
زمینه تخصصی:
ایمیل:

هانیه رفیعی

دروس: مبانی امنیت اطلاعات، مهندسی اینترنت
زمینه تخصصی:
ایمیل:

نسیم توحیدی

پایگاه داده، مبانی هوش محاسباتی، آزمایشگاه پایگاه داده

علي اصغر صالحي سليمان آبادي

دروس: برنامه سازی سیستم، زبان ماشین و اسمبلی، معماری کامپیوتر، آزمایشگاه ریزپزدارنده
زمینه تخصصی:
ایمیل:

امير احمدي طامه

دروس: آزمایشگاه سیستم عامل
زمینه تخصصی:
ایمیل:

مليكا مقدس

دروس: مهندسی نرم افزار، مهندسی اینترنت، آزمایشگاه مهندسی نرم افزار
زمینه تخصصی:
ایمیل:

رضوان قليوند

دروس: آزمایشگاه شبکه
زمینه تخصصی:
ایمیل:

نادر صديق

دروس: طراحی بازیهای کامپیوتری
زمینه تخصصی:
ایمیل:

محمدامير فرشچي

دروس: آزمایشگاه پایگاه داده، آزمایشگاه مهندسی نرم افزار
زمینه تخصصی:
ایمیل:

پگاه قربانزاده

دروس: طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی، آزمایشگاه زبانهای برنامه نویسی
زمینه تخصصی:
ایمیل:

سيدمحمدحسين كاظمي

دروس: مهندسی اینترنت، آزمایشگاه زبانهای برنامه نویسی، آزمایشگاه مهندسی نرم افزار، آزمایشگاه مدار منطقی
زمینه تخصصی:
ایمیل:

مينا گلزار

دروس: مبانی برنامه نویسی
زمینه تخصصی:
ایمیل:

ندا محمودي

دروس: اصول طراحی شی گرا، طراحی صفخات وب، آزمایشگاه پایگاه داده
زمینه تخصصی:
ایمیل:

مرضيه شيخي

دروس: آزمایشگاه سیستم عامل
زمینه تخصصی:
ایمیل:

برهان اسدي

دروس: مبانی برنامه نویسی، سیستم عامل، طراحی صفحات وب، مهندسی اینترنت
زمینه تخصصی:
ایمیل:

ميثم آزادمنجيري

دروس: مدار منطقی، معماری کامپیوتر
زمینه تخصصی:
ایمیل:

سارا پورفلاح

دروس: برنامه سازی پیشرفته، گرافیک کامپیوتری، طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی
زمینه تخصصی:
ایمیل:

عرفان رضاپناه

دروس: کارگاه برق
زمینه تخصصی:
ایمیل:

علي عباس سليماني

دروس: آزمایشگاه معماری کامپیوتر، آزمایشگاه مدارهای الکتریکی
زمینه تخصصی:
ایمیل:

سيدعبدالرضا حسام محسني

دروس: مدارهای منطقی، نصب و راه اندازی شبکه، شبکه های کامپیوتری، زبان ماشین و اسمبلی
زمینه تخصصی:
ایمیل:

فاطمه انصاری

دروس: مدارهای الکتریکی و الکترونیکی
زمینه تخصصی:
ایمیل: