چارت درسی کارشناسی ناپیوسته مهندسی حرفه ای کامپیوتر نرم افزار (1400 به بعد)

چارت درسی کارشناسی ناپیوسته مهندسی حرفه ای کامپیوتر نرم افزار (ورودی 1400 به بعد)

دروس عمومی
ردیف نام درس تعداد واحد پیش نیاز هم نیاز
1 یک درس از گروه مبانی نظری اسلام (مانند اندیشه اسلامی 2) 2 - -
2 یک درس از تاریخ تمدن اسلامی (مانند تاریخ تحلیلی صدر اسلام) 2 - -
3 یک درس از انقلاب اسلامی (مانند انقلاب اسلامی ایران) 2 - -
4 یک درس از گروه درسی آشنایی با منابع اسلامی ( مانند تفسیر موضوعی قرآن) 2 - -
5 ورزش 1 1 - -
جمع واحد 9

دروس پایه

6 آمار و احتمالات 3 - -
7 معادلات دیفرانسیل 3 - -
جمع واحد 6

دروس تخصصی

10 آزمایشگاه زبانهای برنامه نویسی 1 - -
11 آزمایشگاه طراحی واسط کاربری 1 - -
12 ریاضی گسسته 2 - -
13 توسعه نرم افزار 3 مهندسی نرم افزار -
14 هوش مصنوعی 3 طراحی الگوریتم -
15 آزمایشگاه هوش مصنوعی 1 - هوش مصنوعی
16 مهندسي نرم افزار 2
17 آزمایشگاه مهندسی نرم افزار 1 - مهندسي نرم افزار
18 آزمايشگاه پايگاه داده 2 1 - -
19 برنامه نويسي سيستمي 3 رياضي گسسته کارگاه سيستم عامل
20 طراحي الگوريتم 3 - -
21 نصب و راه اندازي شبکه 3 - -
22 بازي سازي 3 - -
23 مهندسي اينترنت 3 - -
24 کارگاه سيستم عامل 1 - -
25 زبان تخصصي 2 - -
26 امنيت اطلاعات 2 مهندسي اينترنت -
27 آزمايشگاه گرافيک و متحرک سازي 1
28 مباحث ويژه 3
29 اينترنت اشيا 3
30 کارآموزي 2 بعد از گذراندن 50 واحد 240 ساعت
31 پروژه 1 بعد از گذراندن 50 واحد -
جمع واحد 47

دروس اختياري (فقط 2 درس)

32 پردازش تصویر کاربردی 3 - -
33 رباتیک 3 هوش مصنوعی -
34 شبیه سازی 3 آمار و احتمالات -
35 داده کاوی 3 آمار و احتمالات -
36 سیستمهای اطلاعات مدیریت 3 بعد از ترم دوم -
37 طراحی کامپایلر 3 برنامه نویسی سیستمی -
38 نظریه زبانها و ماشینها 3
39 طراحی کامپیوتری سیستمهای دیجیتال 3
40 معماری کامپیوتر 3
41 آزمون نرم افزار 3 مهندسی نرم افزار -
جمع واحد 6
جمع کل 68

توضیحات: کلیه دانشجویان موظف به گذراندن 6 واحد از دروس اختیاری می باشند.