هفدهمین کنفرانس ملی و یازدهمین کنفرانس بین‌المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی

هفدهمین کنفرانس ملی و یازدهمین کنفرانس بین‌المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی با تاکید بر یادگیری ارتقاء‌یافته به کمک فناوری

كنفرانس يادگيري و یاددهی الكترونيكي با هدف ترويج و توسعه يادگيري و یاددهی الكترونيكي در نهادهاي آموزشي، فراهم آوردن شرایط مناسب برای عرضه یافته‌های پژوهشی متخصصان در حوزه آموزش باز و از دور و بهره گيري از آخرين دستاوردهاي علمي و آموزشی و پژوهشي در ايران برگزار می شود.

هفدهمین کنفرانس ملی و یازدهمین کنفرانس بین المللی يادگيري و یاددهی الكترونيكي (ICeLeT 2024) در تاریخ‌های 8-10 اسفندماه 1402 بصورت ترکیبی (حضور فیزیکی و مجازی) و به دو زبان فارسی و انگلیسی برگزار می‌گردد. تاکید کنفرانس امسال بر "یادگیری ارتقاء یافته به کمک فناوری" است.

بخش‌های مختلف کنفرانس شامل ارائه مقالات علمی، گزارش‌های تجارب موفق، سخنرانی‌های کلیدی، میزگردهای تخصصی، کارگاه‌های آموزشی و نمایشگاه تخصصی از داخل و خارج از کشور خواهد بود. از همه علاقمندان و ذینفعان فعال در حوزه یادگیری الکترونیکی تقاضامندیم با حضور فعال خود موجب غنای علمی بیشتر کنفرانس و تبادل تجربیات با سایر علاقمندان داخلی و خارجی گردند.

این کنفرانس در طول سالهای گذشته همواره تاییدیه IEEE را اخذ کرده است و امسال نیز پیگیری لازم طبق روند گذشته انجام خواهد گردید.
مقالات به دو زبان فارسی و‌انگلیسی قابل پذیرش هستند، ضمنا مقالات برتر این کنفرانس در ژورنالهای علمی معتبر فارسی و انگلیسی چاپ خواهند گردید.
در این کنفرانس گزارش تجارب موفق هم به زبان فارسی چاپ می شود.

محورهای کنفرانس

محورهای اصلی کنفرانس عبارتند از:

هوش مصنوعی و فناوری‌های پیشرفته در یادگیری الکترونیکی
رویکردهای آموزشی نوآورانه در یادگیری الکترونیکی
یادگیری الکترونیکی و آموزش‌های غیررسمی
هوش مصنوعی زایشی و یادگیری الکترونیکی
ابعاد روانشناختی، حقوقی، اجتماعی و اقتصادی یادگیری الکترونیکی
تجارب موفق یادگیری الکترونیکی در سازمان‌ها و دانشگاه‌ها
ارزشیابی و بهبود کیفیت در یادگیری الکترونیکی

تاریخ های مهم
مهلت ارسال مقالات: 1402/10/05
تمدید مهلت ارسال مقالات: 1402/10/25
اعلام نتایج داوری: 1402/11/10
دریافت مقاله نهایی پذیرفته شده: 1402/12/08
شروع کنفرانس: 1402/12/08
پایان کنفرانس: 1402/12/10