اطلاعیه جذب نیروی سرباز امریه: فراخوان ثبت نام بنیاد نخبگان استان تهران

فراخوان ثبت نام بنیاد نخبگان استان تهران برای جذب مشمولان خدمت نظام وظیفه در قالب امریه سربازی

پیرو انتشار اطلاعیه بنیاد نخبگان استان تهران جهت انجام امور اجرایی و اداری خود در شهر تهران، آمادگی جذب مشمولان خدمت نظام وظیفه در قالب امریه سربازی را دارا است. متقاضیان می توانند خلاصه سوابق خود را جهت بررسی به نشانی tehran@bmn.ir ارسال کنند و در صورت دارا بودن شرایط ذیل از داوطلبان برای انجام مصاحبه دعوت به عمل خواهد آمد. لازم به یادآوری است پاسخگوی به هرگونه پرسش و شیوه بارگذاری مدارک لازم، با شماره تلفن 09601 بنیاد نخبگان استان تهران است.

شرایط عمومی:

  • اولویت با نخبگان و استعدادهای برتر
  • فعال و تلاشگر
  • آشنایی به امور مرتبط با نخبگان، استعدادهای برتر و اجتماعات نخبگانی

شرایط اختصاصی:

  • حداقل دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد
  • فاقد غیبت در زمان اخذ برگه آماده به خدمت
  • بومی استان تهران
  • فاقد کسر خدمت و یا تقاضای استفاده از آن
  • دارای فرصت حداقل 6 ماهه تا زمان اعزام به خدمت