بیستمین سمپوزیوم بين‌المللي هوش مصنوعی و پردازش سیگنال

بیستمین سمپوزیوم بين‌المللي هوش مصنوعی و پردازش سیگنال

دانشگاه علوم و فنون مازندران با همکاری انجمن کامپیوتر ايران بیستمین سمپوزیوم بين‌المللي هوش مصنوعی و پردازش سیگنال را در بهمن‌ماه سال 1402 در دانشگاه علوم و فنون مازندران برگزار خواهد نمود.

تاریخ های مهم
شروع ارسال مقالات: 1402/05/01


پایان ارسال مقالات: 1402/10/18

اتمام داوری: 1402/11/10

آخرین مهلت ثبت‌نام سمپوزیوم: 1402/11/17

شروع سمپوزیوم: 1402/12/02
 

سایت رسمی سمپوزیوم: https://aisp2024.ustmb.ac.ir