فراخوان پذیرش بدون آزمون دوره دکتری مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و فرهنگ برای سال تحصیلی 1403-1402

فراخوان پذیرش بدون آزمون دوره دکتری مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و فرهنگ برای سال تحصیلی 1403-1402

فراخوان پذیرش بدون آزمون دوره دکتری مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و فرهنگ برای سال تحصیلی 1403-1402


دانشگاه علم و فرهنگ به منظور فراهم نمودن زمینه جذب برگزیدگان علمی و مستعد از بین دانش آموختگان کارشناسی ارشد دانشگاهها و مؤسسه های آموزش عالی کشور، به استناد آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری آمادگی خود را برای پذیرش برگزیدگان علمی واجد شرایط، در دوره دکترای تخصصی مهندسی کامپیوتر برای سال تحصیلی 1403-1402 اعلام میدارد.

- داشتن حداقل میانگین کل 16 در مقطع کارشناسی و میانگین کل حداقل 17 - بدون احتساب نمره پایان نامه - در مقطع کارشناسی ارشد

- دانش آموخته یا دانشجوی نیم سال آخر مقطع کارشناسی ارشد دانشگاههای معتبر داخل کشور مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تشخیص دانشگاه

- از تاریخ دانش آموختگی متقاضی تا اول مهرماه سال پذیرش در دوره دکتری، بیش از دو سال نگذشته باشد.

واجدان شرایط به صورت اینترنتی از طریق لینک زیر ثبت نام نمایند.

http://form.usc.ac.ir/form/view.php?id=57957

برای کسب اطلاعات در خصوص شرایط و نحوه ثبت‌نام به فراخوان پذیرش بدون آزمون دوره دکتری دانشگاه علم و فرهنگ برای سال تحصیلی 1403-1402 به لینک زیر مراجعه نمایید.

http://usc.ac.ir/fa/news/64046db9f3b7c80f7d8b4567/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%20%D8%B3%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B4%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%B9%D9%84%D9%85%20%D9%88%20%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%20%28%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%20%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C%201403-1402%29