پنجمین کنفرانس بین‌المللی محاسبات نرم

پنجمین کنفرانس بین‌المللی محاسبات نرم

با یاری پروردگار متعال، پس از برگزاری موفق چهار دوره کنفرانس محاسبات نرم، دانشگاه گیلان در نظر دارد "پنجمین کنفرانس بین‌المللی محاسبات نرم" را در تاریخ 16و 17 اسفندماه 1402به میزبانی دانشکده فنی و مهندسی شرق برگزار نماید.

بدین‌وسیله از کلیه اساتید محترم، دانشجویان گرامی و پژوهشگران علاقه‌مند به محاسبات‌ نرم دعوت می‌شود که ضمن شرکت در کنفرانس، با ارائه جدیدترین دستاوردهای پژوهشی خود بر غنا و کیفیت علمی کنفرانس بیفزایند.

محورهای کنفرانس
نظریه و محاسبات فازی
شبکه های عصبی و یادگیری ژرف
الگوریتم های فراابتکاری
روش های نرم در آمار
سیستم های هوشمند
کاربردهای محاسبات نرم در علوم و مهندسی

تاریخ های مهم

مهلت ارسال مقالات
1402/10/25

اعلام نتایج داوری
1402/10/30

تاریخ برگزاری کنفرانس
1402/12/16

وب سایت رسمی کنفرانس: https://csc.guilan.ac.ir/2024/Home/Index