هشتمین کنفرانس بين المللی شهرهای هوشمند، اينترنت اشياء و کاربردهای آن

هشتمین کنفرانس بين المللی شهرهای هوشمند، اينترنت اشياء و کاربردهای آن

گروه مهندسي کامپيوتر دانشگاه فردوسی مشهد مفتخر است با همکاری علمی دانشگاه اصفهان، ميزبان برگزاری هشتمین کنفرانس بين المللی شهرهای هوشمند، اينترنت اشياء و کاربردهای آن در دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد باشد.

25-26 اردیبهشت ماه 1403

دانشگاه فردوسی مشهد- ايران

تاریخ های مهم
مهلت ارسال مقاله
1402/11/30

تاریخ اعلام نتایج داوری
1403/01/31

تاریخ شروع کنفرانس
1403/02/25

تاریخ پایان کنفرانس
1403/02/26

وب سایت رسمی کنفرانس: https://sciot2024.um.ac.ir/