ثبت مشخصات پروژه مقطع کارشناسی نیمسال تحصیلی دوم 1401-1402

ثبت مشخصات پروژه مقطع کارشناسی نیمسال تحصیلی دوم 1401-1402

21 اسفند 1401 - 14:23

دانشجویان برتر ورودی 98 رشته مهندسی کامپیوتر معرفی شدند

دانشجویان برتر ورودی 98 رشته مهندسی کامپیوتر (پیوسته) معرفی شدند

18 بهمن 1401 - 16:03