English
چهارشنبه 05 اردیبهشت 1403

سرفصل کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر- نرم افزار

 

برنامه درسی دوره تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) مهندسی کامپیوتر

گروه: فنی و مهندسی                                   کمیته تخصصی: مهندسی کامپیوتر

رشته : مهندسی کامپیوتر                              گرایش: معماری سیستم های کامپیوتری، نرم افزار، شبکه های کامپیوتری، رایانش امن، هوش مصنوعی و رباتیک

دوره: تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری)

شورای برنامه ریزی آموزش عالی در هشتصد و سی و ششمین جلسه مورخ 1392/4/16 برنامه درسی بازنگری شده تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) رشته مهندسی کامپیوتر را به شرح زیر تصویب کرد

ماده 1 برنامه درسی بازنگری شده تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) رشته مهندسی کامپیوتر از تاریخ تصویب برای کلیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور که مشخصات زیر را دارند، لازم الاجرا است.

الف: دانشگاهها و موسسات آموزش عالی که زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اداره می شوند.

ب: موسساتی که با اجازه رسمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بر اساس قوانین تاسیس می شوند و بنابراین تابع مصوبات شورای عالی برنامه ریزی می باشند.

ماده 2) این برنامه  از تاریخ 1392/4/16جایگزین برنامه های درسی دوره کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی، کارشناسی ارشد رشته سیستم های کامپیوتر، کارشناسی ارشد رشته هوش مصنوعی و رباتیک، کارشناسی ارشد معماری کامپیوتر، کارشناسی ارشد الگوریتم ها و محاسبات، کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار، مهندسی کارشناسی ارشد نرم افزار (آموزشی و پژوهشی)، دکتری مهندسی کامپیوتر در چهار گرایش سیستم های نرم افزاری – معماری کامپیوتر – هوش مصنوعی- نظریه های محاسبات و الگوریتم شده است برای دانشجویانی که از این تاریخ به بعد وارد دانشگاه می شوند لازم الاجرا است.

ماده 3) برنامه درسی بازنگری شده دوره تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) رشته مهندسی کامپیوتر در سه فصل مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس جهت اجرا به معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ می شود .

رای صادره هشتصد و سی و ششمین جلسه شورای برنامه ریزی آموزش عالی جلسه مورخ 1392/4/16 در خصوص برنامه درسی دوره بازنگری شده تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) رشته مهندسی کامپیوتر:

  1. برنامه درسی بازنگری شده دوره بازنگری شده تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) رشته مهندسی کامپیوتر که از سوی گروه فنی و مهندسی شورای برنامه ریزی آموزش عالی پیشنهاد شده بود، با اکثریت آراء به تصویب رسید.
  2. این برنامه از تاریخ تصویب به مدت 5 سال قابل اجار است و پس از آن نیازمند بازنگری است.

سرفصل رشته کارشناسی ارشد نرم افزار (1401 به بعد)