دومین کنفرانس بین المللی پژوهش ها و فناوری های نوین در مهندسی برق

دومین کنفرانس بین المللی پژوهش ها و فناوری های نوین در مهندسی برق

دومین کنفرانس بین المللی پژوهش ها و فناوری های نوین در مهندسی برق توسط دانشگاه علم و فرهنگ در ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ برگزار می گردد.

فناوری های نوین در زمینه های:
الکترونیک
مخابرات
کنترل
قدرت
مکاترونیک
انرژی
کامپیوتر
مهندسی پزشکی

سایت کنفرانس: https://icnrtee.ir/fa