تحویل کارآموزی و پروژه ترم تابستانی 1402

تحویل کارآموزی و پروژه ترم تابستانی 1402


اطلاع رسانی در مورد کارآموزی و پروژه
🔸 دانشجویانی که در ترم تابستانی پروژه (یا تمدید پروژه) کارشناسی اخذ نموده اند، لازم است تا قبل از 26 شهریور 1402 پروژه نهایی، گزارش پایان نامه کارشناسی و کلیه مستندات را به استاد درس پروژه تحویل دهند و تاییدیه استاد پروژه تا قبل از ساعت ۱۴ روز ۲۷ شهریور 1402 به مدیر گروه اطلاع داده شود.

🔸 تحویل پروژه به صورت حضوری در روز سه شنبه ۲۸ شهریور 1402 از ساعت 9 صبح لغایت 11 صبح در سایت 102 برگزار خواهد شد.

🔸 برای کارآموزی (یا تمدید کارآموزی)، دانشجویان تا ۲۸ شهریور 1402 فرصت دارند مستندات کارآموزی را به استاد درس کارآموزی تحویل دهند. (مستندات کارآموزی شامل: ۱. فرم کارآموزی تکمیل شده و تایید شده توسط سرپرست کارآموزی و دارای مهر تایید محل کارآموزی، ۲. گزارش کارآموزی مطابق دستورالعمل نگارش کارآموزی، ۳. نامه رسمی تاییدیه پایان کارآموزی صادر شده از محل کارآموزی خطاب به دانشگاه که در آن بازه زمانی و تعداد ساعت کارآموزی ذکر شده باشد.)
🔸 در سایت گروه مهندسی کامپیوتر (http://ce.eng.usc.ac.ir)، از منوی «آیین نامه ها و فرم‌ها» به صورت لینک زیر «فرمت و دستورالعمل نگارش کارآموزی» و «فرمت و دستورالعمل نگارش پایان نامه کارشناسی» قابل دانلود است.
http://ce.eng.usc.ac.ir/news/5840517703e89ea9d68b45aa/staticpage