درخشش دانشجویان گروه مهندسی کامپیوتر در آزمون سراسری کارشناسی ارشد 1402

درخشش دانشجویان گروه مهندسی کامپیوتر در آزمون سراسری کارشناسی ارشد 1402

با توجه به اعلام نتایج آزمون سراسری کارشناسی ارشد 1401، دانش آموختگان گروه مهندسی کامپیوتر افتخار آفرینی نمودند و توانستند در گروههای آموزشی مختلف ضمن کسب رتبه های ارزنده، قبولی در دانشگاه های طراز اول را بدست آورند.

گروه مهندسی کامپیوتر، کسب این موفقیتهای تحسین برانگیز را تبریک عرض نموده و از خداوند منان برای این دانش آموختگان عزیز نیکبختی و سعادت را آرزو دارد.

نتایج قبولی بدست آمده در گروه کامپیوتر تا این لحظه به شرح زیر است:

 • علی فرتوت - مهندسی کامپیوتر (هوش مصنوعی) - دانشگاه تهران
 • محمد گرجی - مهندسی کامپیوتر (هوش مصنوعی) - دانشگاه تهران
 • میلاد حسینی مهندسی کامپیوتر (هوش مصنوعی) - دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
 • محسن آریا - مهندسی کامپیوتر (هوش مصنوعی) - دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
 • علیرضا نعمتی - علوم و فناوری شبکه - دانشگاه تهران
 • محمدرضا کمپانیان - مدیریت کارآفرینی - دانشگاه تهران
 • علی کاغذگران - مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) - دانشگاه علم و فرهنگ
 • امیررضا رئوف سعید - مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) - دانشگاه علم و فرهنگ
 • وهاب محمدی نرم افزار - مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) - دانشگاه علم و فرهنگ
 • هانیه حکاک - مهندسی کامپیوتر (علوم داده) - دانشگاه علم و فرهنگ
 • امیر محمد بهرامی - مهندسی کامپیوتر (علوم داده) - دانشگاه علم و فرهنگ
 • مجتبی پشتوان - مهندسی کامپیوتر (علوم داده) - دانشگاه علم و فرهنگ
 • محمد مهدی داودی - مهندسی کامپیوتر (علوم داده) - دانشگاه علم و فرهنگ
 • محمد دشتی خویدکی - مهندسی کامپیوتر (علوم داده) - دانشگاه علم و فرهنگ
 • ابوالفضل رحمانی - مهندسی کامپیوتر (علوم داده) - دانشگاه علم و فرهنگ
 • فرهاد نصری - مهندسی کامپیوتر (علوم داده) - دانشگاه خاتم
 • شایان ضمیری - مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال