چهارمین فراخوان پژوهانه همراه

چهارمین فراخوان پژوهانه همراه

مرکز تحقیق و توسعه همراه اول در راستای اهداف خود و برای تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه، رونق حوزه پژوهش، توسعه، نوآوری و حمایت از فناوری های نوین و بومی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات از پایان نامه‌ و طرح های پژوهشی مطابق با نیازهای پژوهشی شرکت همراه اول در قالب اعطای گرنت پژوهشی حمایت می کند.
در همین راستا دانشجویان، پژوهشگران و اساتید می توانند برای آگاهی از محورهای اولویت دار و ثبت نام حداکثر تا تاریخ 31 شهریور 1402 به نشانی مرکز تحقیق و توسعه همراه اول مراجعه کنند.

https://mci.ir/web/rd/innovation-ecosystem#pazhouhaneh