خلاصه برنامه زمانی نهمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی ICWR202

خلاصه برنامه زمانی نهمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی ICWR2023 در روزهای 13 و 14 اردیبهشت 1402 در دانشگاه علم و فرهنگ برگزار میشود.

برنامه زمانی نهمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی ICWR2023