چاپ مقاله عضو هیئت علمی دانشگاه علم و فرهنگ در مجله Scientific Reports از انتشارات Nature

چاپ مقاله عضو هیئت علمی دانشگاه علم و فرهنگ در مجله Scientific Reports از انتشارات Nature

مقاله علمی با عنوان "A new stochastic diffusion model for influence maximization in social networks" توسط دکتر علیرضا رضوانیان، عضو هیئت علمی گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه علم و فرهنگ، در مجله معتبر بین‌المللی Scientific Reports از مجموعه انتشارات نیچر (Nature) منتشر شد.
این مقاله با همکاری دکتر سید مهدی وحیدی پور استادیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه کاشان و پروفسور محمدرضا میبدی، استاد تمام دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) منتشر شده است و در این مقاله یک مدل جدید برای مدلسازی انتشار اطلاعات در شبکه های اجتماعی به صورت تصادفی پیشنهاد شده است. بر خلاف مدلهای قطعی گذشته، در این مدل خاصیت پارامترهای متغیر با زمان منظور شده است و به منظور تخمین پارامترهای مدل از یک روش توزیع شده مبتنی بر اتوماتای یادگیر استفاده شده است. اتوماتای یادگیر یکی از تکنیکهای یادگیری تقویتی در هوش مصنوعی است که برای حل مسائل در محیطهای ناشناخته مناسب است. همچنین در این مقاله نشان داده شده است که مدل تصادفی پیشنهادی میتواند کاندید مناسبی برای مدلسازی انتشار اطلاعات در شبکه های اجتماعی در دنیای واقعی باشد.

مجله Scientific Reports با دریافت 696,000 ارجاع (استناد) در سال 2021 در رتبه 5 مجلات دارای بیشترین استناد قرار دارد.
در رابطه با آشنایی با مفاهیم و آخرین دستاوردهای اتوماتای یادگیر، کتابی با عنوان Recent Advances in Learning Automata قبلا از همین نویسندگان نیز توسط انتشارات معتبر بین‌المللی اسپرینگر (Springer) منتشر شده بود.

لینک دسترسی به مقاله:
https://www.nature.com/articles/s41598-023-33010-8