رتبه نخست نوآوری دانشگاه های ایران در سال 2022: برای سومین سال پیاپی

دانشگاه علم و فرهنگ؛ رتبه نخست نوآوری دانشگاه های ایران در سال 2022 بر اساس رتبه بندی سایمگو

بر اساس جدیدترین ویرایش نظام رتبه بندی سایمگو، دانشگاه علم و فرهنگ برای سومین سال پیاپی عنوان رتبه یک نوآوری را در میان دانشگاه های ایران را به خود اختصاص داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و فرهنگ؛ در جدیدترین ویرایش نظام رتبه‌بندی سایمگو اسپانیا این دانشگاه با یک پله صعود، عنوان رتبه یک نوآوری دانشگاه‌های ایران را برای سومین سال پیاپی به خود اختصاص داد.

دانشگاه علم و فرهنگ در ویرایش جدید 2022 این موسسه از رتبه 27 کشوری به رتبه 22 ارتقاء یافته و همچنان رتبه جهانی 653 خود را حفظ کرده است.

بر این اساس دانشگاه علم و فرهنگ در بعد پژوهشی در جایگاه جهانی 431در بعد نوآوری در جایگاه 357 و در بعد اجتماعی در جایگاه 248 جهان قرار گرفته است.

بر اساس همین ویرایش نظام رتبه‌بندی «سایمگو»، دانشگاه تهران در بعد پژوهشی در جایگاه جهانی ۲۱۶، در بعد نوآوری در جایگاه ۳۸۳ و در بعد اجتماعی در جایگاه ۱۹۶ جهان قرار گرفته است.

«سایمگو» علاوه‌بر رتبه‌بندی کلی، مؤسسه‌ها و دانشگاه‌های جهان را از دیدگاه موضوعی نیز ارزیابی و رتبه‌بندی می‌کند.

لینک اصلی منبع خبر در وبسایت رسمی سایمگو جهت اطلاعات تکمیلی:

https://www.scimagoir.com/rankings.php?sector=Higher+educ.&country=IRN&ranking=Innovation