سخنرانی ها و کارگاه های آموزشی گروه مهندسی کامپیوتر به مناسبت هفته پژوهش

سخنرانی ها و کارگاه های آموزشی گروه مهندسی کامپیوتر به مناسبت هفته پژوهش

گروه مهندسی کامپیوتر به مناسبت هفته پژوهش سخنرانی ها و کارگاه های آموزشی زیر را برگزار خواهد کرد.

از کلیه علاقمندان، استادان و دانشجویان دعوت به عمل می آید تا در این برنامه ها مشارکت نمایند.

🔹پاسخ به سوالات پژوهشی با پردازش زبان طبیعی
توسط: عبدالصمد کرامت فر
پنجشنبه 24 آذر 1401 – ساعت 16:00

http://live3.usc.ac.ir/room4000

🔸سیسکو و مجازی سازی
توسط: افشین صندوقدار و سعید عزیزی
شنبه 26 آذر 1401 – ساعت 11:00 (برگزاری به صورت حضوری در ساختمان علم، کلاس ۶۱۱)
 

🔹An Introduction to Few-Shot Learning
توسط: سعید شکوری
شنبه 26 آذر 1401 – ساعت 15:00

http://live3.usc.ac.ir/room4000

🔸مروری بر مشاغل زودبازده با سرمايه كم
توسط: منصوره افراسیابی
دوشنبه 28 آذر 1401 – ساعت 19:00

http://live3.usc.ac.ir/room5000

🔷Varieties of Network Sampling Methods for Network Analysis
توسط: علیرضا رضوانیان
چهارشنبه 30 آذر 1401 – ساعت 16:00

http://live3.usc.ac.ir/room5000