انتخاب جناب آقای دکتر محمدجواد شایگان فرد به عنوان پژوهشگر برتر

نشان سه پژوهش برای جناب آقای دکتر محمدجواد شایگان فرد به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه علم و فرهنگ

در آیین بزرگداشت هفته پژوهش امسال در 26 آذرماه سال 1401، آقای دکتر محمدجواد شایگان فرد، عضو هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر، نشان سه پژوهش را به عنوان به عنوان پژوهشگر برتر این دانشگاه دریافت نمودند.
همچنین در این مراسم نشان بین المللی 2 %برتر پژوهشگران پراستناد به آقای دکتر علیرضا رضوانیان از دیگر اعضای هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر تعلق گرفت.

برترین‌های پژوهشی دانشگاه علم و فرهنگ در سال 1401 به شرح زیر اعلام شد.

نشان اثر شاخص پژوهشی

 • دکتر حسین بهاروند؛ عضو هیات علمی وابسته دانشکده علوم و فناوری های نوین زیستی

نشان بین المللی 2 %برتر پژوهشگران پراستناد

 • دکتر علی سعداله؛ عضو هیات علمی دانشکده فنی مهندسی
 • دکتر علیرضا رضوانیان؛ عضو هیات علمی دانشکده فنی مهندسی

نشان دو پژوهش

 • دکتر منوچهر جهانیان؛ عضو هیات علمی دانشکده علوم گردشگری
 • دکتر محسن کچویی؛ عضو هیات علمی دانشکده علوم انسانی

نشان سه پژوهش

 • دکتر محمدحسین ایمانی خوشخو؛ عضو هیات علمی دانشکده علوم گردشگری
 • دکتر مرتضی خاکزار؛ عضو هیات علمی دانشکده فنی مهندسی
 • دکتر محمدجواد شایگان فرد ؛ عضو هیات علمی دانشکده فنی مهندسی
 • دکتر علی سعداله؛ عضو هیات علمی دانشکده فنی مهندسی
 • دکتر زهرا نادعلی پور؛ عضو هیات علمی دانشکده علوم گردشگری

نشان پژوهشگر شایسته تقدیر

 • دکتر پروانه قاسمیان دستجردی؛ عضو هیات علمی دانشکده هنر و معماری

نشان بیشترین رشد فعالیت پژوهشی

 • دکتر حسین پرستش؛ عضو هیات علمی دانشکده فنی مهندسی

نشان یک پژوهش دانشکده ای

 • دانشکده علوم گردشگری