عضو هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر در میان دانشمندان ۲ درصد برتر سال 2022

عضو هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر در میان دانشمندان ۲ درصد برتر سال 2022

پایگاه استنادی اسکوپوس و مؤسسه الزویر بر اساس داده‌هایی تیم تحقیقاتی دانشگاه استنفورد با استناد به شاخص عملکرد پژوهشی در سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۲ مستخرج از پایگاه اسکوپوس که برای سال 2022 منتشر کرده است، 200 هزار دانشمند پر استناد در پنج حوزه موضوعی اصلی، ۲۲ حوزه موضوعی فرعی و ۱۷۶ رشته به عنوان یکی از دانشمندان ۲ درصد برتر استخراج و گزارش کرده است.
در این گزارش که در مجله PLOS به چاپ رسیده، علیرضا رضوانیان (از گروه مهندسی کامپیوتر) و علی سعداله (از گروه مهندسی مکانیک) از اعضای علمی دانشگاه علم و فرهنگ در فهرست دو درصد برتر دانشمندان دنیا قرار گرفتند. و همچنین دكتر علی منتظری مقدم و دكتر حسین بهاروند، در حوزه "پزشكی بالینی" در لیست دو درصد برتر پژوهشگران پراستناد جهان قرار گرفتند.
این فهرست براساس شاخص‌های متعددی از جمله تعداد مقالات تألیفی، ارجاعات، استنادها و سایر شاخص‌های علمی منتشر شده است.
شایان ذکر است علیرضا رضوانیان به عنوان عضو حرفه ای ACM و از اعضای هیات رییسه IEEE شاخه کامپیوتر ایران، تا کنون موفق به انتشار 5 کتاب بین المللی و بیش از 90 مقاله شده است. 

جهت اطلاع از جزئیات این لینک را میتوانید دنبال کنید.