English
چهارشنبه 05 اردیبهشت 1403

تحویل کارآموزی و پروژه ترم تابستانی 1401

تحویل کارآموزی و پروژه ترم تابستانی 1401

​اطلاع رسانی در مورد کارآموزی و پروژه

🔸 دانشجویانی که در ترم تابستانی پروژه (یا تمدید پروژه) کارشناسی اخذ نموده اند، لازم است تا قبل از ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ پروژه نهایی، گزارش پایان نامه کارشناسی و کلیه مستندات را به استاد درس پروژه تحویل دهند و تاییدیه استاد پروژه تا قبل از ساعت ۱۴ روز ۲۷ شهریور ۱۴۰۱ به مدیر گروه اطلاع داده شود.
​​

🔸 تحویل پروژه به صورت حضوری در روز دوشنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۱ از ساعت ۸.۳۰ صبح لغایت ۱۳.۳۰ در سایت ۱۰۴ برگزار خواهد شد.

توجه: دانشجویانی که قصد شرکت در مراسم اربعین را دارند، در صورت تایید استاد راهنما، در بازه ۱۲ تا ۱۶ شهریور می‌توانند پروژه خودشان را تحویل دهند.

🔸 برای کارآموزی (یا تمدید کارآموزی)، دانشجویان تا ۲۸ شهریور ۱۴۰۱ فرصت دارند مستندات کارآموزی را به استاد درس کارآموزی تحویل دهند. (مستندات کارآموزی شامل: ۱. فرم کارآموزی تکمیل شده و تایید شده توسط سرپرست کارآموزی و دارای مهر تایید محل کارآموزی، ۲. گزارش کارآموزی مطابق دستورالعمل نگارش کارآموزی، ۳. نامه رسمی تاییدیه پایان کارآموزی صادر شده از محل کارآموزی خطاب به دانشگاه که در آن بازه زمانی و تعداد ساعت کارآموزی ذکر شده باشد.)

🔸 در سایت گروه مهندسی کامپیوتر (http://ce.eng.usc.ac.ir)، از منوی «آیین نامه ها و فرم‌ها» به صورت لینک زیر «فرمت و دستورالعمل نگارش کارآموزی» و «فرمت و دستورالعمل نگارش پایان نامه کارشناسی» قابل دانلود است.

http://ce.eng.usc.ac.ir/news/5840517703e89ea9d68b45aa/staticpage