نخستین کنفرانس ملی فضای سایبر

نخستین کنفرانس ملی فضای سایبر

نـخـسـتـیـن کـنـفـرانـس مـلـی فـضـای سـایـبـر

THE FIRST CONFERENCE ON CYBERSPACE

۱۰ تا ۱۲ آبان ۱۴۰۱

دانشگاه تهران

http://cysp2022.ut.ac.ir

با توجه به رشد اهمیت فضای سایبر و کاربردهای آن، وسعت فراگیری و چالش‌های نوظهور حاکمیتی آن، ضرورت بررسی علمی ابعاد مختلف آن در محیط دانشگاهی و هم‌اندیشی اندیشمندان مرتبط، بیش از پیش حس می‌شود. به‌همین منظور، نخستین کنفرانس ملی فضای سایبر توسط دانشکده مهندسی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران در تاریخ ۱۰ تا ۱۲ آبان ۱۴۰۱ برگزار می‌شود. این کنفرانس محلی برای ارائه‌ی آخرین یافته‌های پژوهشگران و مباحثه پیرامون ایده‌های آنها در حوزه‌ی فضای سایبر، دانش سایبرنتیک و سیستم‌های سایبرنتیکی و مسائل مرتبط با آنها می‌باشد. متخصصان و پژوهشگران برای ارائه‌ی ایده‌های جدید و آخرین دستاوردهای خود به این کنفرانس دعوت می‌شوند. تمامی موضوعات مرتبط با حوزه‌ی فضای سایبر و دانش سایبرنتیک در سطوح استراتژیکی، تاکتیکی و تکنیکی قابل قبول می‌باشند.

مقالات این کنفرانس به انتخاب نویسنده به دو زبان فارسی و انگلیسی دریافت می‌شوند.

تاریخ‌های مهم:

• مهلت دریافت مقالات: ۱۵ شهریور ۱۴۰۱

• اطلاع‌رسانی پذیرش مقالات: ۱۵ مهر ۱۴۰۱

• مهلت دریافت نسخه‌ی آماده‌ی چاپ مقالات: ۱ آبان ۱۴۰۱

• برگزاری کنفرانس: ۱۰ تا ۱۲ آبان ۱۴۰۱

محورهای کنفرانس:

محورهای مورد علاقه‌ی این کنفرانس شامل موارد زیر (و البته محدود نشده به این فهرست) می‌باشد:

• چارچوب نظری و مفهومی زیرساخت فضای سایبر:

§ اطلاعات: محتوا، فلسفه‌ی اطلاعات و نظریه‌ی اطلاعات

§ کنترل: تغذیه‌ی اطلاعات، کنترل مهندسی و کنترل اجتماعی

§ ارتباطات: انتقال اطلاعات، ارتباطات مهندسی و ارتباطات اجتماعی

§ محاسبات: پردازش اطلاعات، ذخیره و بازیابی اطلاعات

• تئوری سیستم‌ها و سیستم‌های سایبرنتیکی

• دانش سایبرنتیک و شاخه‌های دانش سایبرنتیک

• فلسفه‌ی فضای سایبر، دیدگاه‌های فلسفی به فضای سایبر

• سیستم‌های مدیریت اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت

• جامعه‌ی اطلاعاتی

• روابط میان فضای ویرچوآل و فضای اکچوآل

• فضای سایبر و انسان

• جنگ سایبری، جنگ در فضای سایبر، جنگ به‌وسیله‌ی فضای سایبر

• قدرت سایبری، فضای سایبر و حاکمیت

• حکمرانی فضای سایبر، حکمرانی بر فضای سایبر، حکمرانی با فضای سایبر

• فرهنگ سایبری، فضای سایبر و فرهنگ، فضای سایبر و رسانه

• اقتصاد سایبری، فضای سایبر و اقتصاد

• جرائم سایبری، فضای سایبر و قانون

• روان‌شناسی سایبری

• فضای سایبر و هوش مصنوعی، کلان‌داده‌ها و یادگیری ماشینی

• سیستم‌های سایبر-فیزیکی و اینترنت اشیاء، انقلاب صنعتی چهارم

• سایبرنتیک کوانتومی، فضای سایبر کوانتومی، محاسبات و ارتباطات کوانتومی

• کاربردهای سایبری

• فضای سایبر و اینترنت

• فضای سایبر و شبکه‌های اجتماعی

• امنیت سایبری، فضای سایبر و امنیت

• بلاکچین (زنجیره‌ بلوکی)، رمزارزها

• واقعیت ویرچوآل و واقعیت افزوده، متاورس و زندگی دوم

• سایر موضوعات مرتبط

از شما پژوهشگر گرامی دعوت‌ می‌شود مقالات ارزشمند خود را به این کنفرانس ارسال بفرمایید.

---------------------------------------------------------------------------------------

دبیرخانه نخستین کنفرانس ملی فضای سایبر

دانشکده مهندسی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران

Phone: +98(25)36166651

Fax: +98(25)36166652

Email: cysp.conf@ut.ac.ir

Web: http://cysp2022.ut.ac.ir

IMs: @cysp_conf

دریافت فراخوان مقالات کنفرانس (PDF): http://conf.cysp.ir/cfp/cysp2022-call-for-paper.pdf