چهارمین دوره‌ی کنفرانس ملی انفورماتیک ایران

چهارمین دوره‌ی کنفرانس ملی انفورماتیک ایران

چهارمین دوره‌ی کنفرانس ملی انفورماتیک ایران در تاریخ ۱۴ و ۱۵دی‌ماه ۱۴۰۱در محل پژوهشکده‌ی علوم کامپیوتر پژوهشگاه دانش‌های بنیادی برگزار خواهد شد.

زمینه‌های علمی کنفرانس

سیستم

 • معماری کامپیوتر
 • سیستم حافظه و ذخیره‌سازی داده
 • شبکه کامپیوتری
 • امنیت داده و کامپیوتر
 • پایگاه داده
 • سیستم‌های تعبیه شده و کم‌توان
 • سیستم‌های بی‌درنگ
 • پردازش با کارایی بالا
 • ارزیابی و تحلیل کارایی
 • سیستم‌های عامل
 • زبان‌های برنامه‌سازی
 • مهندسی نرم‌افزار
 • پردازش موبایل
 • رایانش ابری

تئوری

 • طراحی و تحلیل الگوریتم‌ها
 • هندسه محاسباتی
 • الگوریتم‌های تقریبی و تصادفی
 • پیچیدگی محاسبات
 • الگوریتم‌های کوانتومی
 • الگوریتم‌های موازی و توزیع شده
 • منطق و اعتبارسنجی
 • روش‌های صوری

هوش مصنوعی

 • هوش مصنوعی
 • یادگیری ماشین
 • رایانش نرم
 • شناسایی الگو
 • داده‌کاوی
 • پردازش زبان طبیعی
 • بینایی ماشین و پردازش تصویر
 • وب و بازیابی اطلاعات

زمینه‌های بین رشته‌ای

 • پردازش داده‌های کلان
 • بیوانفورماتیک
 • گرافیک کامپیوتری
 • اقتصاد و محاسبات
 • تعامل انسان و کامپیوتر
 • رباتیک
 • مصورسازی
 • اینترنت اشیا

وب سایت رسمی کنفرانس: https://cs.ipm.ac.ir/nic/1401