گزارش تصویری هشتمین کنفرانس بین المللی وب پژوهشی

هشتمین دوره کنفرانس بین المللی وب پژوهشی به صورت حضوری برگزار شد.

چهارشنبه 21 اردیبهشت و پنجشنبه 22 اردیبهشت ماه 1401 هشتمین کنفرانس بین المللی وب پژوهشی در دانشگاه علم و فرهنگ برگزار شد.

کنفرانس وب پژوهی موفق شده طی هفت سال گذشته نمایه های ISC و SID وزارت علوم را اخذ کند و مورد حمایت پایگاه بین المللی IEEE قرار بگیرد.
در هشتمین دوره کنفرانس وب پژوهی 131 مقاله در حوزه های مختلف دریافت شد که 25 مقاله به شکل ارائه شفاهی (30 درصد) و 27 درصد نیز به صورت ارائه پوستری پذیرش شدند. شایان ذکر است امسال حداقل از 10 کشور دنیا مقاله دریافت شد.