برنامه زمان‌بندی تحویل پروژه کارشناسی مهندسی کامپیوتر (نیمسال اول 1400-1401)

برنامه زمان‌بندی تحویل پروژه کارشناسی مهندسی کامپیوتر (نیمسال اول 1400-1401)

تحویل پروژه‌های کارشناسی مهندسی کامپیوتر در روز دوشنبه 25 بهمن 1400 به صورت غیرحضوری از طریق نرم‌افزار ادوبی کانکت (Adobe Connect) برنامه‌ریزی شده است تا دانشجویان پروژه خود را به داوران محترم ارائه دهند.

درصورتیکه کلیه تعهدات پروژه توسط دانشجو به انجام رسیده باشد، مستندات مرتبط با پروژه به استاد پروژه تحویل شده باشد و تاییدیه توسط استاد درس پروژه تا قبل از ساعت 14:00 روز شنبه 23 بهمن 1400 به مدیر گروه اطلاع داده شود، دانشجو می‌تواند در روز دوشنبه 25 بهمن 1400 در زمان مشخص شده از ساعت 8 تا 14 پروژه خود را به صورت غیرحضوری از طریق نرم‌افزار ادوبی کانکت به داور محترم تحویل دهد.

  • جدول زمانبندی براساس لیست تاییدیه استاد راهنمای پروژه تدوین شده است.
  • لطفاً در کل بازه زمانی مشخص شده در اتاق تعیین شده حضور داشته باشید تا به ترتیب مشخص شده، برنامه تحویل پروژه انجام شود.
  • با توجه به ترتیب مشخص شده، داوران دانشجو را به نقش ارائه دهنده (presenter) ارتقا داده و دانشجو در مدت زمان ۱۰ دقیقه میتواند پروژه خود را شرح دهد و در مدت زمان ۵-۱۰ دقیقه نیز به سوالات داور پاسخ دهد (در مجموع هر تحویل پروژه بین ۱۵ تا نهایتا ۲۵ دقیقه).
  • شرکت در این جلسه برای کلیه دانشجویان آزاد است.
  • در صورت بروز مشکل مانند قطع برق یا اینترنت، در اسرع وقت از طریق ایمیل به مدیر گروه اطلاع دهید تا در اولین بخش «رزرو» تحویل پروژه برنامه ریزی شود.

آدرس اتاق‌ها به شرح جدول زیر است.

نام اتاق اختصاص یافته

آدرس دسترسی به جلسه

اتاق 1

http://live5.usc.ac.ir/room11000

اتاق 2

http://live5.usc.ac.ir/room12000

اتاق 3

http://live5.usc.ac.ir/room13000

اتاق 4

http://live5.usc.ac.ir/room14000

اتاق 5

http://live5.usc.ac.ir/room15000

اتاق 6

http://live5.usc.ac.ir/room9000

اتاق 7

http://live5.usc.ac.ir/room10000