English
چهارشنبه 02 فروردین 1402

هجدهمین كنفرانس بين ‌المللي انجمن رمز ايران

هجدهمین كنفرانس بين ‌المللي انجمن رمز ايران از 10 تا 11 شهریور 1400 در دانشگاه اصفهان برگزار خواهد شد.

هجدهمین كنفرانس بين ‌المللي انجمن رمز ايران در 10 و 11 شهریور 1400، با هدف هم‌‌افزایی دانش پژوهش‌گران و صنعت‌گران حوزه امنیت اطلاعات و رمزشناسی و نیز انتشار یافته‌‌های نو و بدیع در این زمینه، در دانشگاه اصفهان برگزار خواهد شد. آشنایی و ارتباط استادان، پژوهش‌گران، صنعت‌گران، مدیران و کلیه علاقه‌‌مندان این حوزه، بررسی چالش‌‌های علمی و اجرایی در فرآیند کاربری این فن در فضای مجازی و تأکید بر امن‌‌سازی فضای تبادل اطلاعات در کشور از دیگر اهداف برگزارکنندگان است.

با توجه به گسترش اینترنت اشیاء در کشور و کاربردهای آن در صنایع مختلف در سال‌های اخیر موضوع «امنیت اینترنت اشیاء» به عنوان محور ویژه علمی-ترویجی برای کنفرانس انتخاب شده است تا فضای تعامل بیشتری برای ارتباط میان دانشگاهیان، محققین و صنعت‌گران کشور در این حوزه‌ ایجاد شود.

کمیته علمی این کنفرانس از تمامی استادان، دانشجویان و صنعت‌گران دعوت می‌‌نماید با ارسال مقاله‌ها و حضور خود در این رویداد علمی شرکت نمایند. در ضمن از کلیه پژوهش‌گران دعوت می‌شود مقاله‌های خود را که حاوی آخرین نتایج تحقیقات علمی در یکی از محورهای کنفرانس یا سایر زمینه‌‌های مرتبط است، به دبیرخانه کنفرانس ارسال نمایند.

کنفرانس هجدهم با نگاه ویژه از دریافت مقالات علمی-ترویجی، مروری و حاوی تجربه‌های عملی از حل مسائل کاربردی در این زمینه‌ها استقبال می‌کند.

این کنفرانس دارای 2 فراخوان پاييزه و بهاره به شرح زیر است.

فراخوان پاييز:

آخرین مهلت ارسال مقاله‌ها در فراخوان پايیزه: 10 دی 1399

اعلام نتایج داوری فراخوان پائیزه: 7 بهمن 1399

فراخوان بهار:

آخرین مهلت ارسال مقاله‌ها در فراخوان بهاره: 22 خرداد 1400
1 تیر 1400

اعلام نتایج داوری فراخوان بهاره: 2 مرداد 1400
12 مرداد 1400

مهلت ارسال پیشنهاد کارگاه آموزشی: 19 تیر 1400 (فراخوان به زودی منتشر می‌شود)

مهلت شرکت در مسابقه رساله و پایان‌نامه برتر: 6 مرداد 1400 (فراخوان به زودی منتشر می‌شود)

به مقاله‌های پذیرفته شده در هر دو فراخوان پس از ثبت‌نام در کنفرانس گواهی پذیرش اعطا می‌شود و ارائه مقاله‌ها در زمان برگزاری کنفرانس در شهریور 1400 صورت خواهد گرفت.

وب سایت رسمی کنفرانس: https://conf.ui.ac.ir/iscisc2021/fa