ثبت مشخصات پروژه مقطع کارشناسی نیمسال تحصیلی دوم 1400-1399

ثبت مشخصات پروژه مقطع کارشناسی نیمسال تحصیلی دوم 1400-1399

قابل توجه دانشجويان مقطع کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) که در نیمسال تحصیلی جاری (دوم 1399-1400) «پروژه» یا «تمدید پروژه» را اخذ نموده اند.

با توجه به اطلاع رسانی قبلی در اسفند ماه 1399، در مورد آماده سازی تعریف پروژه با هماهنگی نظر استاد راهنما، لطفا تا پایان روز 8 اردیبهشت 1400 نسبت به ثبت مشخصات پروژه خود از طریق لینک زیر اقدام نمایید.
http://form.usc.ac.ir/form/view.php?id=32480