برنامه تحویل غیرحضوری پروژه‌های کارشناسی رشته مهندسی کامپیوتر (نیم سال اول 1400-1399)

برنامه تحویل غیرحضوری پروژه‌های کارشناسی رشته مهندسی کامپیوتر (نیم سال اول 1400-1399)

تحویل پروژه‌های کارشناسی مهندسی کامپیوتر در روز دوشنبه 27 بهمن 1399 به صورت غیرحضوری از طریق نرم‌افزار ادوبی کانکت برنامه‌ریزی شده است تا دانشجویان پروژه خود را به داوران محترم ارائه دهند.
درصورتیکه کلیه تعهدات پروژه توسط دانشجو به انجام رسیده و مستندات مرتبط با پروژه به استاد درس پروژه تحویل شده است، تاییدیه توسط استاد درس پروژه تا پایان روز 25 بهمن 1399 به گروه اطلاع داده شود تا دانشجو در روز دوشنبه 27 بهمن 1399 بتواند در زمان مشخص شده از ساعت 9 تا 17 پروژه خود را به صورت غیرحضوری از طریق نرم‌افزار ادوبی کانکت به داور محترم تحویل دهد. جدول زمانی برنامه تحویل غیرحضوری پروژه کارشناسی‌ به شرح زیر است:

* فایل «فرمت و دستورالعمل نگارش پايان‌نامه كارشناسی» در بخش آیین‌نامه‌ها و فرم‌های گروه، در وب سایت گروه (http://ce.eng.usc.ac.ir) موجود است.

• در صورتیکه تا پایان روز 25 بهمن 1399، تاییدیه پروژه توسط استاد ارسال نشود، دانشجو لازم است در نیم‌سال تحصیلی بعدی، پروژه را با همان استاد درس تمدید نماید.
• امکان حضور سایر دانشجویان، اساتید و علاقمندان به صورت کاربر مهمان جهت آشنایی با زمینه‌های کاری و توانایی‌های دانشجویان بلامانع است.
• در صورت تایید پروژه توسط داور، نمره دانشجو بصورت مجموع 5 نمره توسط داور و 15 نمره توسط استاد اعلام خواهد شد.
• در 15 نمره‌ای که توسط استاد درس اعلام می‌شود، 2 نمره به عنوان نمره انظباطی براساس نظم کاری دانشجو در مراجعه به استاد درس پروژه، تعیین و ثبت به موقع موضوع پروژه، ارائه گزارش پیشرفت پروژه به استاد درس پروژه یا سایر موارد مرتبط به تشخیص استاد در نظر گرفته شده است که توسط خود استاد درس پروژه منظور خواهد شد.