English
چهارشنبه 05 اردیبهشت 1403

قابل توجه دانشجویانی که پروژه کارشناسی ناتمام دارند

قابل توجه دانشجویانی که پروژه کارشناسی ناتمام دارند

دانشجویانی که در نیمسال دوم 99-98 پروژه را اخذ کرده اند و هنوز پروژه خود را تحویل نداده اند، لازم است در اسرع وقت درخواست تمدید برای تابستان از طریق پیشخوان گلستان ( مشکلات و مسائل آموزشی) ارائه دهند یا اینکه برای ترم مهر در حذف و اضافه تمدید پروژه بردارند.
ضمنا به درخواست دانشجویان جلسه تحویل پروژه تابستان در روز 29 شهریور به تعویق افتاد و در روز 31 شهریور از ساعت 9.30 تا 13 از طریق لینک زیر برگزار خواهد شد.