دومین کنفرانس ملی انفورماتیک ایران

3 و 4 دی‌ماه 1399 در محل پژوهشکده‌ی علوم کامپیوتر پژوهشگاه دانش‌های بنیادی

پژوهشگاه دانش‌های بنیادی دومین کنفرانس ملی انفورماتیک ایران را با همکاری انجمن انفورماتیک ایران و با هدف رشد و توسعه دانش انفورماتیک برگزار می‌کند. تأکید این کنفرانس بر جنبه‌های بنیادی، کاربردی، راهبردی و توسعه‌ای انفورماتیک است که از سودمندی خاص در سطح کشور برخوردارند. از تمامی پژوهشگران، دانشگاهیان و صنعتگران دعوت می‌شود تا با ارسال مقاله و شرکت در کنفرانس با تبادل یافته‌های پژوهشی و کاربردی خود موجب پرباری و اثربخشی کنفرانس در راستای اهدافش باشند. با توجه به شرایط ویژه جهانی و همه‌گیری ویروس COVID-19، چنانچه در زمان برگزاری این کنفرانس، همه‌گیری این ویروس به حدی باشد که امکان برگزاری حضوری کنفرانس وجود نداشته باشد، کنفرانس ملی انفورماتیک ایران به صورت مجازی برگزار خواهد شد. اخبار مربوط به این مسأله در آینده به اطلاع خواهد رسید.
اطلاعات تکمیلی در 

http://cs.ipm.ac.ir/nic/1399/