مدرسه استارتاپی هوش مصنوعی برگزار می کند

140 ساعت آموزش تخصصی

مرکز توسعه مهارت های اقتصاد دیجیتال برگزار می کند

اطلاعات تکمیلی در maadcenter.com