"سیزدهمین فراخوان حمایت از طرح های پژوهشی" با تمرکز بر پایان نامه های دانشجویی

🔰قابل توجه اساتید، پژوهشگران، دانشجویان

⏳مهلت ارسال: اول تیر ماه سال 99

🔗کسب اطلاعات بیشتر (http://www.cogc.ir/) www.cogc.ir