چالش سرمایه شناختی و طراحی بازی

مهلت شرکت در چالش سرمایه شناختی و طراحی بازی تا تاریخ 20 بهمن ماه 1398 تمدید شد

بیش از 330 میلیون تومان جایزه ی نقدی و سوبسید فروش به برندگان چالش "سرمایه ی شناختی و طراحی بازی" اختصاص می یابد.

🔸 مهلت شرکت در چالش سرمایه شناختی و طراحی بازی تا تاریخ 20 بهمن ماه 1398 تمدید شد

👇اطلاعات بیشتر و ثبت نام :
➡️ http://www.cognotech.ir/challenge

💠 جوایز:

❇️ حمایت از 5 تیم برگزیده شامل جوایز نقدی
🔹تیم اول مبلغ 6 میلیون تومان، تیم دوم و سوم هرکدام 3 میلیون تومان، تیم چهارم و پنجم هر کدام 2 میلیون تومان
🔹اختصاص سوبسید فروش تا سقف 60 میلیون تومان به هر تیم (جمعا تا سقف 300 میلیون تومان) در بازه یکساله از زمان اعلام نتایج به ازای
🔸% 80 قیمت فروش برای تیم اول،
🔸60% قیمت فروش برای تیم دوم و سوم،
🔸40% قیمت فروش برای تیم های چهارم و پنجم

❇️ امکان ورود تیم های منتخب به دوره ی پیش شتابدهی شامل
🔸آموزش (کارگاه های آموزشی حوزه ی شناختی، کار تیمی و کسب و کار)
🔸فضای کار اشتراکی در شتابدهنده ی شناختی
🔸منتورشیپ و مربی گری

❇️ هزینه ی بررسی اثربخشی شناختی محصول توسط تیم علمی مورد تایید ، تا سقف 15 میلیون تومان، از طرف ستاد پرداخت خواهد شد.