قابل توجه دانشجویانی که این ترم درس زبان ماشین و اسمبلی اخذ نموده اند

درس با کد 121218-04

این دانشجویان که با استاد صالحی درس را اخذ نموده اند تاریخ امتحانشان همانند دیگر گروه درس به تاریخ 24 دی ساعت 14 الی 16 است