سخنرانی علمی با موضوع: معرفی الگوریتم‌های تکاملی و کاربردهای آنها در حل مسائل مهندسی

سه‌شنبه 10 دی 1398

سخنرانان:
دکتر علیرضا رضوانیان (عضو هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه علم و فرهنگ)

دکتر علی سعداله (عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه علم و فرهنگ)


سه‌شنبه 10 دی 1398، ساعت 14 تا 16:30 - سالن سینما، طبقه منفی یک، دانشگاه علم و فرهنگ

شرکت در این سخنرانی برای عموم آزاد است