💠 شتاب دهنده شناختی COGNOTECH برگزار می کند

🎮🎲 چالش «سرمایه شناختی و طراحی بازی»

زمان پیش رویداد استارتاپی:
چهارشنبه ۲۷ آذر، ساعت ۱۴ الی ۱۶:۳۰

❇️ همزمان با هشتمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی

📍مکان : دانشگاه علوم پزشکی ایران، سالن همایش های رازی

www.cognotech.ir