💻 آکادمی علی‌بابا برگزار می‌کند

دوره آموزشی بک‌اند دولوپمنت با هدف پرورش نیروی کار حرفه‌ای

شرکت‌کنندگان برگزیده در انتها به تیم تکنولوژی علی‌بابا خواهند پیوست.

ثبت‌نام و اطلاعات بیشتر👇
https://evand.com/events/createyourfuture-alibaba