مرکز فناوری اطلاعات دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف برگزار می کند:

◀️دوره طراحی و برنامه نویسی بازی با نرم افزار Unity▶️

برگزاری دوره کاملا عملی🎯
🎖مدرک رسمی از مرکز آموزشهای تخصصی دانشگاه صنعتی شریف🎖

↙️اطلاعات بیشتر و ثبت نام این دوره:
@sharifee_training
🌎http://ict.ee.sharif.ir/unity-01/