سومین همایش ملی پیشرفت های معماری سازمانی

دانشگاه صنعتی شریف 21 الی 23 آبان ماه

سخنرانی شخصیت های مطرح ملی و بین المللی

برگزاری کارگاه های تخصصی و کاربردی

ثبت نام دانشجویی 50 درصد تخفیف

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت http://ncaea2019.sharif.edu/ مراجعه کنید