مسابقه‌ی اینترنتی برنامه‌سازی دانش‌جویی

مهلت ثبت نام در این مسابقه یک‌شنبه ۳ آذر ۱۳۹۸ است.

مسابقه‌ی اینترنتی برنامه‌سازی دانش‌جویی به عنوان مرحله‌ی مقدماتی مسابقه‌ی منطقه‌ای روز پنج‌شنبه ۷ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۴ الی ۱۸ به میزبانی دانشگاه صنعتی شریف برگزار می‌شود.


این مسابقه به صورت تیمی است و هر تیم شامل دو تا سه شرکت‌کننده است. دانش‌جویان دروس مبانی برنامه‌سازی و طراحی الگوریتم‌ها می‌توانند با شرکت در این مسابقه علاوه بر تجربه‌ی شرکت در یک رقابت برنامه‌نویسی آموخته‌های خود را محک بزنند.

 

مهلت ثبت نام در این مسابقه یک‌شنبه ۳ آذر ۱۳۹۸ است