انجمن علمی کامپیوتر دانشگاه صنعتی خواجه نصیر برگزار می کند

دوره ی آموزش پایتون با رویکرد داده کاوی

یک شنیه ها و سه شنبه ها ساعت 17:30 آبان ماه الی 19:30 21 آبان ماه الی 1 دی ماه

مدرس : مهندس پویا محمدی مدرس دوره های پایتون و یادگیری عمیق

ثبت نام و اطلاعات بیشتر

https://evand.com/events/data-mining-with-python