مرکز فناوری اطلاعات دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف برگزار می کند

دوره امنیت برای کاربران کامپیوتر و شبکه

برگزاری دوره کاملا عملی🎯
🎖مدرک رسمی از مرکز آموزشهای تخصصی دانشگاه صنعتی شریف🎖
➖➖➖
↙️اطلاعات بیشتر و ثبت نام این دوره:
🌎http://ict.ee.sharif.ir/security-computer-network-users-01/