رویداد یک روزه skill up در حوزه هوش مصنوعی و یادگیری ماشین

با همکاری Quera collage و انجمن علمی دانشکده کامپیوتر دانشگاه شریف

روز 5 شنبه 25 مهرماه ساعت 8 الی 19

مهلت ثبت نام : 22 مهر

اطلاع دقیق از جزییات و ثبت نام در این رویداد : 

https://evand.com/events/skillup-machine-learning