نوزدهمین دوره مسابقات بین المللی برنامه نویسی دانشجویی دانشگاه صنعتی امیر کبیر

17 آبان 98

دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر اطلاعات بیشتر و ثبت نام:

http://icpc.aut.ac.ir/